CV

Jeg er en energirik person som liker å skape, og gjennom min utdannelse har jeg stadig funnet nye områder å utfordre meg selv på. Jeg liker å skape nye tjenester gjennom oppbygning av organisasjoner og godt samarbeid. Ved siden av studier og jobb har jeg alltid likt å bidra til frivilligheten gjennom verv og engasjement.

Utdanning

2017-08 – Høgskolen i Sørøst-Norge – Praktisk kommunikasjon og organisasjon, 15 stp

Studiepoenggivende kurs for sentralt tillitsvalgte som omfatter  organisasjonslære og ledelse, kommunikasjon og som dette året har hatt et særlig fokus på internasjonalisering og samfunnsansvar.

2016-08 – d.d. Høgskolen i Sørøst-Norge – Masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge, 120 stp

Tverrfaglig masterstudium ved HSN som vektlegger barns og unges oppvekstvilkår, risikofaktorer, kulturforståelse og psykisk helsearbeid. Videre utgjør ca halvparten av studiet vitenskapsteori og gjennomføringen av en større masteroppgave.

2013-08 – 2016-06 Høgskolen i Sørøst-Norge – Bachelorstudium i vernepleie, 180 stp

Heltids bachelorstudie fullført på normert tid. Autorisert helsepersonell og skrev en avsluttende bacheloroppgave med tittelen «Kommunisert – Men forstått?» som omhandler barnevernets tilrettelegging av kommunikasjon med foreldre med kognitive nedsettelser. Ved siden av studiene vært engasjert studentpolitiker gjennom tillitvalgtapparatet.

2013-09 – 2014-05 Høgskolen i Telemark – Tillitvalgtskurs, 5 (7,5) stp.

Gjennomført tillitvalgtsopplæring ved HiT og senere påbyggsmodul ved HSN. Etter første gjennomføring har jeg selv holdt foredrag på dette kurset, både lokalt og regionalt, samt vært med å utvikle et nytt, nettbasert tillitvalgtskurs.

Yrkeserfaring

2017-10 – Steinar Vikholt – Selvstendig næringsdrivende (20%)

Driver enkeltmannsforetaket «Steinar Vikholt» (denne websiden) som driver foredragsvirksomhet innenfor temaene psykisk helse, personlig utvikling gjennom verv og organisasjonslære. Foretaket leverer også bilder og video tatt av droner.

2016-06 – Signo Vivo – Miljøterapeut (37%)

Samme arbeidsforhold som tidligere, men ansatt som miljøterapeut etter vernpleierutdanningen. Stilling tilpasset videre mastergradsstudier.

2005-12 – 2016-07 Signo Vivo – Miljøarbeider (80%)

Signo Vivo er en diakonal stiftelse som gir landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve / hørselshemmede, døvblinde og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.
Jobbet i varierende stillingsprosent i forskjellige vikariater alt etter arbeidsgivers behov. Gjennom flere av disse årene jobbet som primærkontakt for tjenestemottaker, og hadde utvidet ansvarsområde på arbeidssted. Under
utdanning har stillingsprosenten vært 35%.

2010-04 – 2013-06 Signo skole- og kompetansesenter – Lærerassistent (50%)

Signo skole- og kompetansesenter gir tilbud til samme brukergruppe som Signo Vivo og jeg var ansatt i et 50% vikariat som lærerassistent ved avdelingen for voksenopplæring. Dette innebar 1-1 undervisning med flere elever der jeg var ansvarlig for utarbeidelse av individuell opplæringsplan, med rektor som nærmeste leder. Tilkallingsvikar i tillegg til vikariatet. Avsluttet ansettelse grunnet studier.

2006-05 – 2011-06 Steinar Vikholt Webvikling – Selvstendig næringsdrivende (100%)

Selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetaket Webvikling, et IT-foretak som leverte webpubliseringsløsninger​, support og tilrettelagte IT-systemer.

2002-08 – 2003-08 Forsvaret – Geværsoldat internasjonal tjeneste (100%)

Vervet soldat i innsatsstyrken Norwegian Task Force, som en del av det norske forsvarets bidrag til den fredsbevarende operasjonen KFOR i Kosovo.

2001-08 – 2002-08 Forsvaret – Infanterist i førstegangstjenesten (100%)

Avlagt førstegangstjeneste ved Skjold garnison i Indre Troms som infanterist. Førstegangstjenesten var spesialisert for soldater som ønsket kompetanse og måloppnåelse for utenlandstjeneste året 2002.

Verv

Språk

  • Norsk: Morsmål skriftlig og muntlig
  • Nynorsk: Gode kunnskaper skriftlig
  • Engelsk: Flytende muntlig, gode kunnskaper skriftlig.
  • Norsk tegnspråk: Gode kunnskaper/Flytende