Jeg er ikke dum – jeg er bare uenig med deg…

Leserinnlegg fra Gjengangeren 29. august 2019: Frem mot hvert valg strømmer sosiale medier over av politiske innlegg og ytringer. Et samfunnsengasjement som er utrolig viktig i et demokrati. Et demokrati der alle kan delta i meningsutvekslingen og være med å påvirke hverandres oppfattelse av hva som er best for sin kommune eller sitt land. Hvis man tør. Hvis man stemmer på de «riktige» partiene.

Fortsett å lese «Jeg er ikke dum – jeg er bare uenig med deg…»

Forskningens betydning i samfunnet

«Økt mistillit til forskere og voksende tro på konspirasjonsteorier blant nordmenn, viser nye tall. – Alarmene bør gå, sier direktøren i Forskningsrådet.» (Klette & Elnan, 2017). Dette er ingressen i Aftenpostens artikkel med tittelen «Ny undersøkelse: Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning» som kom på trykk 17.09.17. Artikkelen viser til tall fra en undersøkelse som er gjennomført av Norsk Gallup på oppdrag fra Forskningsrådet som ikke enda har blitt publisert. Denne undersøkelsen gjennomføres annethvert år for å kartlegge befolkningens tillit til forskning, og resultatene for årets gjennomføring er alarmerende sier John-Arne Røttingen, som er direktør i Forskningsrådet.

Fortsett å lese «Forskningens betydning i samfunnet»

Stopp og lytt – noen taler! Evnen til felles oppmerksomhet i teknologiens tid

I en verden der man er pålogget til en hver tid, der notifikasjoner tikker inn, og meninger «likes» i farten, har vi mistet vår evne til og stoppe og rette en felles oppmerksomhet mot noe? Det å stoppe opp i en kort tid og se i samme retning? Stoppe opp og gi noen andre en felles oppmerksomhet gjennom å høre. Å høre fremfor å si?

Fortsett å lese «Stopp og lytt – noen taler! Evnen til felles oppmerksomhet i teknologiens tid»

«Hvem f**n er du?!» – Når velferdsstatens forvaltere jobber bak e-skjema og plexiglass

Hva skjer når vi som jobber på vegne av velferdsstaten, og skal forvalte samfunnets midler og tilgang på tjenester, blir skjult bak effektiviseringstiltak og sikkerhetstiltak? Tiltak som skal sikre oss som forvaltere og som skal sikre økt effektivisering av tildeling av tjenester og goder? I dette innlegget vil jeg hente frem en hendelse fra min praksisperiode for 3 år siden, der jeg som vernepleierstudent fulgte ruskonsulenten i en kommune, og en enkel setning som har blitt gjenstand for mye refleksjon gjennom årene: «Hvem f**n er du?!»

Fortsett å lese ««Hvem f**n er du?!» – Når velferdsstatens forvaltere jobber bak e-skjema og plexiglass»

Vernepleiere med masterkompetanse – Hvorfor det?

I følge Vernepleierundersøkelsen 2017 er det ca 7% av vernepleiere som har en masterutdanning. Sammenligner vi dette med to andre nærliggende utdanninger, barnevernspedagoger og sosionomer kan vi lese at deres tall ligger på henholdsvis 9% og 13%. Det vil si at vi ligger betydelig bak andre utdanninger som vi bruker å sammenligne oss med. Hvorfor skal en vernepleier ta en master? Hva kan være motivasjonen for å sette seg på skolebenken i to ekstra år? Jeg vil reflektere rundt dette og trekke inn egne erfaringer fra mitt eget utdanningsløp fra min master i forebyggende arbeid med barn og unge ved Universitetet i Sørøst-Norge, samtidig som jeg oppfordrer til vernepleierens deltakelse i samfunnsdebatten.

Fortsett å lese «Vernepleiere med masterkompetanse – Hvorfor det?»

CV

CV in english

Jeg er en energirik person som liker å skape, og gjennom min utdannelse har jeg stadig funnet nye områder å utfordre meg selv på. Jeg liker å skape nye tjenester gjennom oppbygning av organisasjoner og godt samarbeid. Ved siden av studier og jobb har jeg alltid likt å bidra til frivilligheten gjennom verv og engasjement.

Jeg jobber nå som Universitetslektor innen vernepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge, samtidig som jeg innehar verv i Vernepleierforbundet i Delta, og i  Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

Fortsett å lese «CV»