For funksjonsnedsatt for å være vernepleier?

woman sitting on wheelchair while using laptop

Kan man bli vernepleier uten en arm? Kan man bli vernepleier med alvorlig synsnedsettelse? Vi som vernepleiere skal ha «… nødvendig faglig kompetanse i innsatsen for at personer med nedsatt funksjonsevne har muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.» (Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning, 2019). Men hvor inkluderende er egentlig våre egne utdanninger på dette området?

Fortsett å lese «For funksjonsnedsatt for å være vernepleier?»

«Samfunnets svake» – Vi må slutte å omtale deler av befolkningen som svake!

Abid Raja får kritikk for å omtale deler av befolkningen som har funksjonsnedsettelser og de som faller utenfor, for de svake. Svake? Noen av de jeg kjenner som har funksjonsnedsettelser er virkelig noen av de sterkeste jeg kjenner. De som står opp hver morgen med en eller annen nedsatt funksjon som omgivelsene ikke har tilrettelagt for. Der det er et gap mellom individuell funksjon og det kravet som samfunnet har. Et gap som vi ofte kaller en funksjonshemming.

Fortsett å lese ««Samfunnets svake» – Vi må slutte å omtale deler av befolkningen som svake!»

Vernepleierens manglende studiepoeng i saus og gardiner?

«Er det en ting som vernepleieren får kritikk for ute i tjenestene, så er det ikke manglende faglighet og kompetanse, men heller at sausen ikke er noe god, eller at gardinene ikke matcher sofaputene.» sier vernepleier og kollega på USN, Anne Grete Lund. Vi sitter på kontoret mitt og diskuterer FO (2021) sin nye rapport «Det som skal til – En undersøkelse om faktorer med betydning for rekruttering av vernepleieren», som viser til at det kun er 60 prosent av vernepleiere som oppgir at utviklingshemmede er brukergruppen de jobber med. På andreplass kommer tjenester til personer med psykiske lidelser og så personer med rus/avhengighetsproblematikk.

Fortsett å lese «Vernepleierens manglende studiepoeng i saus og gardiner?»

Tidlig avlyst utveksling – et mulighetsrom for internasjonale perspektiver for alle?

ansikt på skjerm i undervisning

NHH-student Yngve Sture advarer i sitt innlegg at norske institusjoner innen høyere utdanning ikke bør ta det han kaller “letteste utvei” gjennom å avlyse all utenlandsutveksling. En avlysning uten å ta hensyn til landenes lokale forhold og utvikling. Innlegget er godt, og problemstillingen veldig aktuell, men jeg vil her se på hvilket mulighetsrom det kan gi høyere utdanning ved å tidlig ta et standpunkt til utveksling. Gjennom å gjøre dette vil vi tidlig kunne legge til rette for en alvorlig satsning på å få internasjonale perspektiver inn i all undervisning. Internasjonalisering hjemme gjennom internasjonale klasserom og virtuell mobilitet.

Fortsett å lese «Tidlig avlyst utveksling – et mulighetsrom for internasjonale perspektiver for alle?»

«Brukern sa det var greit…» – profesjonsutøverens makt i hverdagen

bilde av en som mottar massasje

«Jeg fikk ikke lunsjpause i dag og glemte at jeg måtte ringe en kollega. Det går vel greit at jeg gjør det mens jeg behandler deg?» kommer det fra fysioterapeuten min mens jeg er på vei opp på behandlerbenken i bar overkropp. Spørsmålet hans kom litt ut av det blå, og overrasket meg. Spørsmålet kom fra en utrolig dyktig fysioterapeut jeg har gått til i flere år på grunn av kroniske ryggplager.

Fortsett å lese ««Brukern sa det var greit…» – profesjonsutøverens makt i hverdagen»

Du vet du kommer fra et demokrati når…

Leserinnlegg fra Gjengangeren 24. september 2019: I helgen kunne vi se den største facebookgruppen som omhandler Horten gjennomgå et opprør. En større andel brukere av gruppen «Du vet du kommer fra Horten …» gjorde opprør mot det de mente var urettferdig behandling av innlegg postet av en bruker. De mente at en administrator ikke fulgte sine egne grupperegler, men slettet innlegg etter egen forgodtbefinnende. Men hvorfor er dette noe mer enn kun en kuriositet foregående på sosiale medier? Hva har dette med demokratiet å gjøre?

Fortsett å lese «Du vet du kommer fra et demokrati når…»