For funksjonsnedsatt for å være vernepleier?

Kan man bli vernepleier uten en arm? Kan man bli vernepleier med alvorlig synsnedsettelse? Vi som vernepleiere skal ha «… nødvendig faglig kompetanse i innsatsen for at personer med nedsatt funksjonsevne har muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre.» (Forskrift om nasjonal retningslinje for vernepleierutdanning, 2019). Men hvor inkluderende er egentlig våre egne utdanninger på dette området?

Les hele innlegget mitt på vernepleier.no