Vernepleierens manglende studiepoeng i saus og gardiner?

«Er det en ting som vernepleieren får kritikk for ute i tjenestene, så er det ikke manglende faglighet og kompetanse, men heller at sausen ikke er noe god, eller at gardinene ikke matcher sofaputene.» sier vernepleier og kollega på USN, Anne Grete Lund. Vi sitter på kontoret mitt og diskuterer FO (2021) sin nye rapport «Det som skal til – En undersøkelse om faktorer med betydning for rekruttering av vernepleieren», som viser til at det kun er 60 prosent av vernepleiere som oppgir at utviklingshemmede er brukergruppen de jobber med. På andreplass kommer tjenester til personer med psykiske lidelser og så personer med rus/avhengighetsproblematikk.

Innlegget er publisert i sin helhet på Vernepleier.no