Gi barna den beste starten!

Leserinnlegg i Gjengangeren 15. august, 2019: Barna er det viktigste vi har. Det er barna som skal bygge fremtiden. På veien inn i samfunnet må de trygges, rustes og satses på – gjennom hele løpet. Kommunene er en nøkkel for å gi barna den beste starten. Derfor må barnehagen være valgkampsak nummer én.

Foreldreutvalget for barnehage (FUB) i Horten er glad for at regjeringen har fått på plass en bemannings- og pedagognorm for barnehagen. Med det har vi kommet langt for å sikre kvalitet i barnehagene.

Med et tak for hvor mange barn det kan være pr. voksen i barnehagen, både blant de yngste og eldste barna, har foreldrene fått en trygghet for at det er flere øyne, hender og fang til å gi barna trøst, trygghet og omsorg mens barna er i barnehagen.

Pedagognormen som trådte i kraft 1. august i fjor, innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Så langt så godt.

Krever mer enn et minimum

Men dette må følges opp i praksis. Den vedtatte normen angir kun en minimumsstandard. Kommunene kan, og MÅ, gjøre mer enn et absolutt minimum for at begrepet «tidlig innsats» og «forebyggende tiltak» skal ha en mening og ikke bare være fyndige slagord i det politiske ordskiftet. Det kan skje på flere områder.

Politikerne bør jobbe for å flere ansatte i barnehagene, og gjennom hele barnehagens åpningstid, ikke kun i kjernetiden.

Åpent hele åpningstiden

FUB Horten er svært opptatt av at det må være god bemanning i hele barnehagens åpningstid, ikke bare midt på dagen. I tillegg må bemanningsnormen gjelde på avdelings- og gruppenivå, ikke bare for barnehagen som helhet.

For både foreldre og barna er det viktig at det er nok voksne til stede også ved levering på morgenen og henting på ettermiddagen. Dette er ofte sårbare situasjoner for barna. Det er også her personalet får en gyllen mulighet til å snakke med foreldrene og gi viktig informasjon om barnets trivsel og utvikling.

Riktig kompetanse til de som trenger det

FUB Horten mener også kommunene må prioritere å ansette spesialpedagoger eller vernepleiere i hver barnehage. Dette kan bl.a. forebygge at barn med behov for ekstra støtte ikke oppdages og det vil etablere et tidlig godt samarbeid mellom fagpersoner og familier som trenger ekstra støtte. Et samarbeid som både kommunen, barnet og familien kommer til å nyte godt av gjennom barnets videre oppvekst.
Kommunene er en nøkkel for å gi barna den beste starten. God, kompetent og riktig bemanning i barnehagen vil gi gevinst for det enkelte barns utvikling og skape muligheter for samfunnet som helhet.

Lykke til med valget!