CV

CV in english

Jeg er en energirik person som liker å skape, og gjennom min utdannelse har jeg stadig funnet nye områder å utfordre meg selv på. Jeg liker å skape nye tjenester gjennom oppbygning av organisasjoner og godt samarbeid. Ved siden av studier og jobb har jeg alltid likt å bidra til frivilligheten gjennom verv og engasjement.

Jeg jobber nå som Universitetslektor innen vernepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge, samtidig som jeg innehar verv i Vernepleierforbundet i Delta, og i  Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

Utdanning

2020-01 – 2020-06  Universitetet i Sørøst-Norge – Universitet og Høgskolepedagogikk – Utdanning i en digital tid , 10 stp

Emnet omhandler temaer som digital kompetanse i høyere utdanning, design av studier i en digital tid, didaktisk og pedagogisk bruk av IKT, digitale vurderingsformer, etikk, utfordringer og muligheter digitalisering gir for arbeidet med dannelse og læring.

2019-08 – 2019-12 Universitetet i Sørøst-Norge – Universitet og Høgskolepedagogikk – Læring, undervisning og vurdering i høyere utdanning, 10 stp

UH-pedagogiske studium for å sikre at tilsatte utvikler en pedagogisk kompetanse som er tilpasset høyere utdanning og oppdatert for vår tid. «Undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning» er det første av de to emnene som tilsammen utgjør det USN betegner som pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitetet.

2017-08 – 2018-06 USN Handelshøgskolen – Praktisk kommunikasjon og organisasjon, 15 stp

Studiepoenggivende kurs for sentralt tillitsvalgte som omfatter  organisasjonslære, ledelse og kommunikasjon, og som dette året har hatt et særlig fokus på internasjonalisering og organisasjoners samfunnsansvar.

2016-08 – 2018-06 Universitetet i Sørøst-Norge – Masterstudium i forebyggende arbeid med barn og unge, 120 stp

Tverrfaglig masterstudium ved USN som vektlegger barns og unges oppvekstvilkår, risikofaktorer, kulturforståelse og psykisk helsearbeid. Avsluttet med 45 stp masteravhandling «Fra å dra, til å løfte» – Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten.

2013-08 – 2016-06 Høgskolen i Sørøst-Norge – Bachelorstudium i vernepleie, 180 stp

Heltids bachelorstudie fullført på normert tid. Autorisert helsepersonell og skrev en avsluttende bacheloroppgave med tittelen «Kommunisert – Men forstått?» som omhandler barnevernets tilrettelegging av kommunikasjon med foreldre med kognitive nedsettelser. Ved siden av studiene vært engasjert studentpolitiker gjennom tillitvalgtapparatet.

2013-09 – 2014-05 Høgskolen i Telemark – Tillitvalgtskurs, 5 (7,5) stp.

Gjennomført tillitvalgtsopplæring ved HiT og senere påbyggsmodul ved USN. Etter første gjennomføring har jeg selv holdt foredrag på dette kurset, både lokalt og regionalt, samt vært med å utvikle et nytt, nettbasert tillitvalgtskurs.

Yrkeserfaring

2018-07 -d.d. Universitetet i Sørøst-Norge – Universitetslektor

Underviser vernepleie heltid og deltid.

2017-10 – Steinar Vikholt – Selvstendig næringsdrivende (20%)

Driver enkeltmannsforetaket «Steinar Vikholt» (denne websiden) som driver foredragsvirksomhet innenfor temaene psykisk helse, personlig utvikling gjennom verv og organisasjonslære. Foretaket leverer også bilder og video tatt av droner.

2016-06 – 2018-09 Signo Vivo – Miljøterapeut (37%)

Samme arbeidsforhold som tidligere, men ansatt som miljøterapeut etter vernpleierutdanningen. Stilling tilpasset videre mastergradsstudier.

2005-12 – 2016-07 Signo Vivo – Miljøarbeider (80%)

Signo Vivo er en diakonal stiftelse som gir landsdekkende bo- og tjenestetilbud til døve / hørselshemmede, døvblinde og andre som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester i et tegnspråklig kommunikasjonsmiljø.
Jobbet i varierende stillingsprosent i forskjellige vikariater alt etter arbeidsgivers behov. Gjennom flere av disse årene jobbet som primærkontakt for tjenestemottaker, og hadde utvidet ansvarsområde på arbeidssted. Under
utdanning har stillingsprosenten vært 35%.

2010-04 – 2013-06 Signo skole- og kompetansesenter – Lærerassistent (50%)

Signo skole- og kompetansesenter gir tilbud til samme brukergruppe som Signo Vivo og jeg var ansatt i et 50% vikariat som lærerassistent ved avdelingen for voksenopplæring. Dette innebar 1-1 undervisning med flere elever der jeg var ansvarlig for utarbeidelse av individuell opplæringsplan, med rektor som nærmeste leder. Tilkallingsvikar i tillegg til vikariatet. Avsluttet ansettelse grunnet studier.

2006-05 – 2011-06 Steinar Vikholt Webvikling – Selvstendig næringsdrivende (100%)

Selvstendig næringsdrivende i enkeltmannsforetaket Webvikling, et IT-foretak som leverte webpubliseringsløsninger​, support og tilrettelagte IT-systemer.

2002-08 – 2003-08 Forsvaret – Geværsoldat internasjonal tjeneste (100%)

Vervet soldat i innsatsstyrken Norwegian Task Force, som en del av det norske forsvarets bidrag til den fredsbevarende operasjonen KFOR i Kosovo.

2001-08 – 2002-08 Forsvaret – Infanterist i førstegangstjenesten (100%)

Avlagt førstegangstjeneste ved Skjold garnison i Indre Troms som infanterist. Førstegangstjenesten var spesialisert for soldater som ønsket kompetanse og måloppnåelse for utenlandstjeneste året 2002.

Verv

Større foredrag

Vikholt, S. (2018, november). Ungdom, ungdomsskultur og deres psykiske helse. Presentert på Kirkens SOS Fagseminar: Ungdom og psykisk helse, Porsgrunn.

Hauge, H. A. & Vikholt, S. (2019, april). Trust and distrust among refugee youths. Workshop at St. Pölten University of Applied Sciences, St. Pölten, Austria.

Hauge, H. A. & Vikholt, S. (2019, april). Social innovation for work inclusion of people with disabilities. Workshop at St. Pölten University of Applied Sciences, St. Pölten, Austria.

Vikholt, S. (2019, september). Fra å dra, til å løfte – Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten: Ustrukturerte intervjuer med foreldreveiledere i barnevernet og livsforms-intervju med foreldre med kognitive vansker. Forskningsdagene 2019: Fagdag for master i samfunn og helse. Universitetet i Sørøst-Norge. Bakkenteigen.

Al Saadi, R., Thronsen, A. & Vikholt, S. (2019, januar). Tilpasset veiledning gjennom utprøving av foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge. Presentert på konferansen: Ikke veiledningsbar?, Porsgrunn.

Vikholt, S. (2019, november). Ungdom, ungdomskultur og deres psykiske helse: Vår forskning, deres liv, deres stemmer? Presentert på Ungdata-konferansen: Ung i Agder 2019, Kristiansand.

Vikholt, S. (2020, oktober). Studieteknikk i en digital verden: Når glattkjøringa er en podkast og oppkjøringa er på Zoom Presentert på Digital skrivekveld og webinar, Universitetsbiblioteket USN, Porsgrunn.

Publiseringer

Vikholt, S. & Ulstrup, T. (2016). Kommunisert – men forstått? Hvordan tilrettelegger barnevernet kommunikasjon med foreldre med intellektuelle funksjonsnedsettelser, og hvordan kan denne forbedres? (Bacheloroppgave, Høgskolen i Telemark). Hentet fra http://www.vikholt.com/2018/04/kommunisert-men-forstatt-om-tilrettelagt-kommunikasjon-i-barnevernet/

Vikholt, S. (2018). «Fra å dra, til å løfte» Om forståelsen av makt i veiledning av foreldre med kognitive vansker i barnevernstjenesten (Masteroppgave, Universitetet i Sørøst-Norge). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16094.08008

Kronikker-, fag- og debattinnlegg

Vikholt, S. (2019, 31.mai). Stopp og lytt – noen taler! Evnen til felles oppmerksomhet. Gjengangeren. Hentet fra https://www.gjengangeren.no

Vikholt, S. (2019, 15. august). Gi barna den beste starten. Gjengangeren, s. 12.

Vikholt, S. (2019, 24. september). Du vet du kommer fra et demokrati når…. Gjengangeren. Hentet fra https://www.gjengangeren.no

Vikholt, S. (2020, 23. august). «Dere er ikke elever lenger – nå er dere studenter!» Khrono. Hentet fra https://www.khrono.no

Vikholt, S. (2020, 16. september). Tidlig avlyst utveksling – en mulighet for å gi alle internasjonale perspektiver? Khrono. Hentet fra https://www.khrono.no

Vikholt, S. (2020, 22. september). «Brukern sa det var greit…» – profesjonsutøverens makt i hverdagen Vernepleier.no. Hentet fra https://www.vernepleier.no

Vikholt, S. (2021, 18. juni). «Vernepleier? Så du jobber i sånn PU-bolig du?» Vernepleieren – et fagblad fra Vernepleieforbundet Hentet fra https://fagbladet-vernepleieren.no/fagbladet/vernepleieren-1-2021/

Vikholt, S. (2021, 14. september). Vernepleierens manglende studiepoeng i saus og gardiner? Vernepleier.no. Hentet fra https://www.vernepleier.no

Vikholt, S. (2021, 5. oktober). «Samfunnets svake» – Vi må slutte å omtale deler av befolkningen som svake! Vernepleier.no. Hentet fra https://www.vernepleier.no

Vikholt, S. (2022, 25. november). For funksjonsnedsatt til å være vernepleierVernepleier.no. Hentet fra https://www.vernepleier.no

Vikholt, S. (2022, 5. desember). Vi får ikke endret det vi
ikke snakker om!
Vernepleieren – et fagblad fra Vernepleieforbundet. Hentet fra https://fagbladet-vernepleieren.no/

Språk

  • Norsk: Morsmål skriftlig og muntlig
  • Nynorsk: Gode kunnskaper skriftlig
  • Engelsk: Flytende muntlig, gode kunnskaper skriftlig.
  • Norsk tegnspråk: Gode kunnskaper/Flytende